ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« RULE THE CATWALK »

1. Η Ανώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «DAM PRODUCTIONS»), η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών κι εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Rule The Catwalk» (εφεξής καλουμένη η «Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 28-02-2019 έως και 11-03-2019, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Ο «Διαγωνισμός» αφορά την επιλογή δύο(2) ατόμων, ήτοι ενός (1) άντρα και μιας (1) γυναίκας, νικητών από το σύνολο των δεκαπέντε (15) που θα παρευρεθούν στο event που θα λάβει χώρα στις 14-3-2019 στο Εμπορικό Κέντρο ATHENS METRO MALL, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 276, με πάρτι και μουσική από το MAD RADIO 106,2 (εφεξής καλούμενη η «Εκδήλωση»). Οι 2 νικητές θα κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Μ adwalk 2019 ως μοντέλα σε μια από τις πασαρέλες της εκδήλωσης και μία δωροεπιταγή των 100 ευρώ για κατάστημα ρούχων που παρέχεται από την «Διοργανώτρια».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια.

Στην Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, εφόσον είναι άνω των 18ετών, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Διοργανώτριας, της ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε. [NDIM1] , ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του Athens Metro Mall, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού.

3. Διάρκεια της Ενέργειας .

Ως διάρκεια της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 28-02-2019, ώρα [09:00:00] έως 11-03-2019, ώρα [23:59:59] (εφεξής καλουμένη «Διάρκεια»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια.

Κάθε ενδιαφερόμενος που λατρεύει τη μόδα και το lifestyle και χρειάζεται μια πασαρέλα για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του μπορεί να ανεβάσει στο Instagram, μια φωτογραφία που θα αναδεικνύει τις ικανότητες του στο modeling με hashtag #Madwalk19 by #serkovaCrystalPure,#rulethecatwalk # AthensMetroMall. Οι 15 καλύτερες συμμετοχές επιλέγονται σε πρώτη φάση από τη Διοργανώτρια, και με κριτήριο τόσο το fashionable look τους, αλλά και τον αριθμό των followers στο Instagram προφίλ τους.

Οι 15 shortlisted προσκαλούνται και προσέρχονται σε event που θα πραγματοποιηθεί από τη Διοργανώτρια στο Athens Metro Mall στις 14/03/19, με πάρτι και μουσική από το Mad Radio 106,2.

Οι τελικοί νικητές (1 αγόρι κ 1 κορίτσι) θα κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Madwalk 2019 ως μοντέλα σε μία από τις πασαρέλες της εκδήλωσης.

Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα γυριστεί σε βίντεο διάρκειας 2-3 λεπτών και θα προβάλλεται και στο Μadwalk19 και στην εκπομπή Loca report.

Oι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιούνται με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό τους στο Instagram και θα ανακοινώνονται στον Instagram λογαριασμό του Madwalk 2019.

Κάθε Συμμετέχων, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, έχει δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής στην Ενέργεια. Επίσης, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να κερδίσει μια (1) φορά καθ’ όλη τη «Διάρκεια» της Ενέργειας.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Η «Διοργανώτρια» δεν αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, από και προς την «Εκδήλωση».

5. Συγκατάθεση συμμετεχόντων για προβολή της Ενέργειας.

Με τη συμμετοχή του ο Συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας στα social media, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω ο Συμμετέχων παραχωρεί τη διαρκή συναίνεσή του στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός του αλλά και φωτογραφιών του από την ημέρα της εκδήλωσης, για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με τη Διοργανώτρια και την ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε. [NDIM2] . Πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα και οι φωτογραφίες των Συμμετεχόντων δύνανται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για διαφημιστική και εμπορική προώθησή τους, η δε συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται ως ρητή συναίνεση του Συμμετέχοντος και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών του από την Εκδήλωση, άνευ ανταλλάγματος. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

6 . Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια.

7. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους στον τηλεφωνικό αριθμό ή το email που έχουν δηλώσει.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των τυχερών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

9. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

10. Η Διοργανώτρια έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού και η ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσης ούτε δε υφίσταται σχέση πρόστησης μεταξύ τους. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με αφορμή το Διαγωνισμό.

11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής της Ενέργειας έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

12 . Στα πλαίσια της παρούσης Ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμό τους, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, και την ηλεκτρονική του διεύθυνση(e-mail))καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών που θα συλλέξει, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα αιτήματος ενημέρωσης, διαγραφής, πρόσβασης, στην επεξεργασία των δεδομένων του και γενικά όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε άλλου νόμου περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, στην Παλλήνη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

13. Ολοι οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό κατά τους όρους του παρόντος. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

14. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε. ή της Διοργανώτριας.

15. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση του Συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση με αυτούς, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε.

16. Πληροφορίες – Παράπονα : Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6665669 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00-18.00. Υπεύθυνος επικοινωνίας ορίζεται η Αυγή Αντωνοπούλου.

18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


[NDIM1] Εδώ πρέπει να μπει η πλήρης επωνυμία της εταιρείας.

[NDIM2] Εδώ πρέπει να μπει η πλήρης επωνυμία της εταιρείας.